Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy Leader”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Informacje opracowane przez Agnieszkę Pytlik.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dostawa i płatność

W sklepie obowiązują poniższe formy płatności:

  1. Przy użyciu modułu szybkiej płatności Przelewy24.
  2. Za pomocą przelewu tradycyjnego na poniższe konto bankowe:

    Kolektywnie.pl
    Nr Konta: 89 1240 4360 1111 0011 1093 4069
    Bank: Bank Peako

    Prosimy o wpłatę bezpośrednio na nasze konto bankowe. Proszę użyć numeru zamówienia jako tytułu płatności. Twoje zamówienie zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie.